Notes

  1. PM om Emigrationen till Brasilien, Svenska Konsulatet i Hamburg 25/4 1911, sid 3, (LKAB’s Arkiv). Textutdrag: Det har sagts, att härvarande agent, när emigranter icke kunnat nöjaktigt dokumentera sig i detta avseende, väl icke hindrat hans vidare resa från Hamburg men rått honom att under resanförlorasina papper. Translation of excerpt: It has been said, that the present agent, when the emigrant could not adequately document himself in this regard, well not prevented his further journey from Hamburg, but advised him to “lose” his documents on the journey.
  2. Utbetalt stöd vid strejken 1909, från avdelning 12 svenska gruvarbetarförbundet. (Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten). Translation: Aid payments during the strike 1909.
  3. Norrbottens Museums Årsbok 1976 – 1977, Redaktör:Kjell Lundholm, sid 19, Ur intervju med Gottfrid Bergman.
  4. Geografiskt sett är jag i den situationen, att min blick om kvällen förlorat sig i en annan stjärnhimmel än den min barnablick förlorade sig i. Första gången jag tänkte detta, kändes det konstigt, men sedan måste jag ju säga mig, att denna min sydliga stjärnhimmel varken är mer närmare eller mer avlägsen än barndomshimlen. Är inte alla stjärnor främmande?”  (Anna Barney, “Under Palmerna”, Natur och Kulturs förlag, 1956)
  5. Ur Norrlandsfolket 1 sep 1932
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s