Category Archives: Archive

Asado i Villa Svea

200 kilo kött tillagades denna dag.

Vår uppsatta identifierings “station” under asadon. Inscannade förstorade foton och namnlistor att fylla i. Bakom har vi baren.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Archive, Production

Guarani das Missões, Brasilien

Design Sven Arne Flodell.

I samspråk på kyrkogården. Begravningsplatsen minner om ett tättbefolkat koloniområde med alla de små husen. Vilmar Person pekar ut svenskgravar.

Linnea Gallons familjeklenod, bibeln medtagen från Sverige.

Leave a comment

Filed under Archive, Location, Production

Stina Ulfsjöö och fotbollslaget

Christina Ulfsjöö och maken Robert Sand

Fotot är Stinas, så antagligen är hennes far med på bilden… Året är okänt, men det nedre laget är det svenska laget från Oberá. Vem som vann är också okänt…

 

 

Leave a comment

Filed under Archive, Location

En Kirunafamilj i förskingringen

Den 16-12-1909,(1910. enl familjen i Argentina) for Karl Fredrik Brolin med familj till Brasilien. 26-08-2010 intervjuade vi hans barnbarn Signhild Wik i hennes hem i Obera, som gav oss detta porträtt på familjen före avresan från Kiruna, och ett på hennes mor Svea Ingeborg Brolin. Huset som tillhörde LKAB, stod enligt uppgift där Kirunas Stadshus idag står, och det återstår att se om även stadshuset får ge plats åt framtiden.

Leave a comment

Filed under Archive, Location

Ett allt annat än prydligt minne för Sverige.

“Litet var torde erinra sig de s. k. Kirunasvenskarnas dystra emigration till Brasilien efter storstrejken 1909. De utgjorde ett hundratal familjer på inalles över ett tusen personer. De flesta av dem kommo från malmfälten i Lappland – därav namnet – och det gemensamma målet blev den redan förefintliga svenska kolonin i Brasilien, som bildats av en avläggare till den starka amerikaemigrationen på 80- och 90-talen. Nöd här hemma drev dem över haven dit där jord skulle stå att erhålla på fördelaktiga villkor.

Vi minnas den olyckliga utgången, skriver Soc.-D. Sjukdomar skördade tredjedelen och naturhemsökelser det ena året efter det andra togo deras skördar och deras mod. De flesta hemförskaffades på begäran genom svenska statens försorg. Ett allt annat än prydligt minne för Sverige.”

Note: 6

Leave a comment

Filed under Archive

Svenska Pressen

“Nordens söner bör akta sig för att resa till detta varma land, där en förtidig död väntar dem. Barn under tolv år äro dödens säkra rov. Ombyte av klimat och födoämnen gör att barnen först duka under. De som resa på landet finna snart hur svårt det är att erhålla lämplig föda. Ont om mjölk. Också komma en tryckande avsaknad av bekvämligheter i hus och hem, och som gör husmödrarna sorgsna och modlösa…”

Note: 5

Leave a comment

Filed under Archive, Location, Production

ur tidningen proletären om storstrejken 1909

del 1:

För 100 år sedan, var klassklyftorna i vårt land gigantiska. Ur

nöd och klassförtryck växte den organiserade arbetarrörelsen

snabbt. Strejkvapnet användes flitigt. Så också sommaren 1909…

del 2:

När strejkbeslutet gick ut över landet

hörsammades det inte bara av 200000 organiserade

arbetare. Även 100000 oorganiserade

deltog…

del 3:

den tredje och avslutande delen…


Leave a comment

Filed under Archive