Monthly Archives: March 2011

Vilmar Person, en svenskättling, Leonardo Andersson översätter (ca. 8 minuter)

Vilmars tal

Bertil Nilsson  från Guaraní das Missões, Brasilien och Honorärkonsul Leonardo Andersson, Oberá, Argentina, till höger Vilmar Person från Guaraní das Missões, Brasilien. (För att höra ljudet, klicka på den blå länken”Vilmars tal”)

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized