Monthly Archives: July 2010

Ett allt annat än prydligt minne för Sverige.

“Litet var torde erinra sig de s. k. Kirunasvenskarnas dystra emigration till Brasilien efter storstrejken 1909. De utgjorde ett hundratal familjer på inalles över ett tusen personer. De flesta av dem kommo från malmfälten i Lappland – därav namnet – och det gemensamma målet blev den redan förefintliga svenska kolonin i Brasilien, som bildats av en avläggare till den starka amerikaemigrationen på 80- och 90-talen. Nöd här hemma drev dem över haven dit där jord skulle stå att erhålla på fördelaktiga villkor.

Vi minnas den olyckliga utgången, skriver Soc.-D. Sjukdomar skördade tredjedelen och naturhemsökelser det ena året efter det andra togo deras skördar och deras mod. De flesta hemförskaffades på begäran genom svenska statens försorg. Ett allt annat än prydligt minne för Sverige.”

Note: 6

Advertisements

Leave a comment

Filed under Archive