Monthly Archives: June 2010

Svenska Pressen

“Nordens söner bör akta sig för att resa till detta varma land, där en förtidig död väntar dem. Barn under tolv år äro dödens säkra rov. Ombyte av klimat och födoämnen gör att barnen först duka under. De som resa på landet finna snart hur svårt det är att erhålla lämplig föda. Ont om mjölk. Också komma en tryckande avsaknad av bekvämligheter i hus och hem, och som gör husmödrarna sorgsna och modlösa…”

Note: 5

Advertisements

Leave a comment

Filed under Archive, Location, Production

Geografiskt sett

Note: 4

Leave a comment

Filed under Location, Production

Och Kiruna i dag?

Leave a comment

Filed under Location

DN 21/10 1909

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ur tidningen proletären om storstrejken 1909

del 1:

För 100 år sedan, var klassklyftorna i vårt land gigantiska. Ur

nöd och klassförtryck växte den organiserade arbetarrörelsen

snabbt. Strejkvapnet användes flitigt. Så också sommaren 1909…

del 2:

När strejkbeslutet gick ut över landet

hörsammades det inte bara av 200000 organiserade

arbetare. Även 100000 oorganiserade

deltog…

del 3:

den tredje och avslutande delen…


Leave a comment

Filed under Archive